1on Sat Dec 12, 2015 10:14 pm

admin
Kỹ sư Xây dựng
avatar
Kỹ sư Xây dựng
View user profile

Mẫu Đơn xin việc


LIAVPk5.png
Sở Cảnh Sát Las Venturas Police Department​

Mẫu đơn xin việc ở sở cảnh sát ​
1 . Thông Tin OOC
Tên :
Tuổi :
Nghề nghiệp ( Học sinh / Đi làm ) :
Thời gian online :
==============================
2 . Thông Tin IC
Tên :
Tuổi :
Đã sống ở thành phố ( 5 năm trở lên ) :
Bạn đã thuộc tất cả những qui định của thành phố ( Chưa / Có ) :
Bạn đã từng tham gia tổ chức nào ( Sanews / Taxi / Cấp Cứu / Trại Giam ) :
Bạn đã thuộc code 911 của tổ chức chưa ( Chưa / Có ):
Tiểu sử sơ lược của bạn ( 500 ký tự ) :
Bạn đã bị bao nhiêu tội trạng trong thành phố rồi ( Qui định dưới 5 ) :
Tại sao bạn lại chọn tổ chức sở cảnh sát :
Lời hứa của bạn khi vào trong tổ chức sở cảnh sát :
Thông tin ( F8 , bắt buộc )
Ký tên ( Ghi tên trong game của bạn ra ):
Sai mẫu đơn , sẽ không được duyệt

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum